Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2012 podzim2012
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 International Security Policy BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity BSS164
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS169 Etnické konflikty I. BSS169
BSS175 Bezpečnost v mezinárodněprávním kontextu BSS175
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS406 Strategické modely a plánování v bezpečnostní oblasti BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
BSS454 Kolektivní násilí BSS454
BSS457 Regional Security Analysis: Case Study Caucasus BSS457
BSS460 Propaganda BSS460
ENS111 Seminář k bakalářské práci II ENS111
ENS267 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty ENS ENS267
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP411 Making and Breaking of Central Europe EUP411
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EUP420 Crisis Management Operations EUP420
EUP424 NATO History EUP424
EUP431 Energy Policy of the EU EUP431
EVSs102 Evropská politika EVSs102
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS134 Úvod do studia lidských práv EVS134
EVS154 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS154
EVS159 Strukturální fondy EU - průřezová témata EVS159
EVS165 Proměny státních a nestátních aktérů v procesu evropské integrace EVS165
EVS168 Nacionalismus v moderní evropské historii EVS168
EVS172 Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců EVS172
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS420 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS420
EVS435 Měnově integrační koncepty v EU EVS435
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS804 Instituce EU EVS804
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) FSS920
GEN131 Praxe 2 GEN131
GEN510 Praxe GEN510
HEN528 Diplomový seminář II HEN528
HEN554 Environmentální ideologie a všední den HEN554
HEN555 Sociologie venkova a krajiny HEN555
HEN616 Základní texty environmentalistiky HEN616
HEN620 Práce s informačními zdroji pro magisterské studenty ENS HEN620
HMV404 Geopolitika HMV404
HMV405 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje HMV405
HMV425 Mezinárodní finanční instituce HMV425
MEB411 Energetická bezpečnost USA MEB411
MEB412 Technicko-ekonomické aspekty energetiky II MEB412
MEB413 Firemní praxe II. – energetická bezpečnost MEB413
MEB422 Stáž MEB422
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors MVZ117
MVZ118 Izrael a Palestina MVZ118
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ156 Analýza zahraniční politiky MVZ156
MVZ162 Zahraniční politika Ruské federace MVZ162
MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia MVZ210
MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému MVZ211
MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika MVZ216
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ415 Náboženství a politika na Blízkém východě MVZ415
MVZ418 Deutschlands Außen - und Sicherheitspolitik MVZ418
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL102 Systémy politických stran POL102
POL103 Dějiny politických idejí POL103
POL104 Úvod do politologie POL104
POL116 Moderní politické dějiny POL116
POL144 Politický systém ČR POL144
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL231 Debatování POL231
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL287 Koncepty v politické filosofii POL287
POL291 Křesťanství a politika POL291
POL292 Management veřejné sféry POL292
POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách POL294
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL297 Základy politické modernity POL297
POL333 Populism and political parties POL333
POL337 Demokratizace v praxi POL337
POL339 American Political Institutions POL339
POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) POL340
POL341 Vybrané kapitoly politické antropologie POL341
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL485 Volební systémy a volby POL485
POL492 The History of US Presidential Elections POL492
POL497 Praxe zájmové politiky POL497
POL501 Nedemokratické režimy POL501
POL502 Teorie demokratizace POL502
POL503 Občanská společnost a politický protest POL503
POL505 Marketing politických kampaní POL505
POL550 Praktické politické public relations POL550
POL554 Strany, hnutí a společnost v Itálii POL554
POL555 Teorie a koncepty politické komunikace POL555
POL559 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POL559
POL566 Opoziční smlouva: kontext, aktéři a důsledky pro českou politiku POL566
POL571 American Political Institutions POL571
POL572 Základy kvantitativního přístupu v sociálních vědách POL572
POL575 Politické sdělení: analytická dílna POL575
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL727 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL727
POL729 Bezpečnostní management POL729
POL730 Volby a volební systémy POL730
POL747 Politický marketing POL747
PST443 Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie PST443
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY405 Psychologické teorie PSY405
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY494P121 Love and sexuality on the internet: Empirical research and theoretical explanations PSY494P121
PSY522 Psychologické poradenství pro děti se zdravotním postižením PSY522
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SAN233 EthniCities SAN233
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC212 Seminář k bakalářské práci (Vašečka) SOC212
SOC212a Projekt k bakalářské práci (Vašečka) SOC212a
SOC216a Projekt k bakalářské práci (Vido) SOC216a
SOC254 Chapters in Cultural Sociology SOC254
SOC262 Lokální správa a marketing měst (problémy 21.století) SOC262
SOC263 Cities in Europe and Cities in the World SOC263
SOC482 Seminář k diplomové práci (Vašečka) SOC482
SOC507 Projekt k diplomové práci (Vido) SOC507
SOC560 Sociologický výzkum SOC560
SOC567 Narratives, Icons, Identities SOC567
SOC580 Morality and Public Sphere SOC580
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC755 General Sociology SOC755
SOC756 Research Methodology SOC756
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC789 Post Post-Modernity:21st Century Social Issues in Debate SOC789
SOC984 Research Methodology SOC984
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP113 Odborná praxe a supervize I SPP113
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP140 Posouzení životní situace klienta SPP140
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP280 Metodologie závěrečné práce SPP280
SPP405 Evaluační výzkum SPP405
SPP407 Reflexivita v sociální práci SPP407
SPP436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP436
SPP501 Teorie pracovního trhu SPP501
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPP708
SPP713 Sociální deviace pro SPSP SPP713
SPP717 Základy psychologie pro SPSP SPP717
SPP723 Aplikace psychologie pro SPSP SPP723
SPP798 Metodologie závěrečné práce SPP798
SPP801 Teorie řízení a management SPP801
SPP811 Poskytování supervize SPP811
SPP812 Projektování institucí sociální práce SPP812
SPP813 Aplikace poradenství při práci s handicapem SPP813
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPP815 Metody v sociální práci - makro SPP815
SPP818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP818
SPP898 Metodologie diplomové práce SPP898
SPR111 Filosofie a etika v sociální práci SPR111
SPR113 Odborná praxe a supervize I SPR113
SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPR116
SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPR117
SPR140 Posouzení životní situace klienta SPR140
SPR154 Sebeřízení a time management SPR154
SPR204 Politika sociálních služeb SPR204
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR405 Evaluační výzkum SPR405
SPR407 Reflexivita v sociální práci SPR407
SPR463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové SPR463
SPR501 Teorie pracovního trhu SPR501
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR600 Field-work and Supervision SPR600
SPR702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPR702
SPR703 Teorie a metody sociální práce SPR703
SPR708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPR708
SPR713 Sociální deviace pro SPSP SPR713
SPR717 Základy psychologie pro sociální práci SPR717
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR723 Aplikace psychologie pro SPR SPR723
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR811 Úvod do poskytování supervize SPR811
SPR812 Projektování institucí sociální práce SPR812
SPR813 Aplikace poradenství při práci s handicapem SPR813
SPR814 Sociální práce s mládeží SPR814
SPR815 Metody v sociální práci - makro SPR815
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VPL149 Základy teorie organizace a řízení VPL149
VPL150 Základy veřejné politiky VPL150
VPL154 Sebeřízení a time management VPL154
VPL204 Politika sociálních služeb VPL204
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL405 Evaluační výzkum VPL405
VPL419 Současné problémy sociální politiky VPL419
VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL436
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku VPL465
VPL501 Teorie pracovního trhu VPL501
VPL503 Teorie sociálního státu VPL503
VPL598 Metodologie závěrečné práce VPL598
VPL801 Teorie organizace a řízení VPL801
VPL812 Projektování institucí sociální práce VPL812
VPL815 Metody v sociální práci - makro VPL815
VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL818
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898