Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2013 podzim2013
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny vojenství a bezpečnosti BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS166 Kriminální politika a kriminologie BSS166
BSS168 Rizikové subkultury mládeže BSS168
BSS169 Etnické konflikty I. BSS169
BSS175 Bezpečnost v mezinárodněprávním kontextu BSS175
BSS178 Česká republika a transformační spolupráce BSS178
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS406 Strategické modely a plánování v bezpečnostní oblasti BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
BSS454 Kolektivní násilí BSS454
BSS457 Regional Security Analysis: Case Study Caucasus BSS457
BSS460 Propaganda BSS460
CZVZUR101 Letní škola "Politika a média" CZVZUR101
EGO401 Introduction to Governance and Multilevel Politics EGO401
EGO402 EU Law and European System of Human Rights Protection EGO402
EGO403 International and Transnational Organizations and European Politics EGO403
EGO421 European Union in European Politics since 1989 EGO421
EGO422 Making of Europe (European System of States since 1648) EGO422
EGO425 The European dimension of local policymaking EGO425
ENS111 Seminář k bakalářské práci II ENS111
ENS248 Město a krajina: proměny v čase a prostoru ENS248
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP411 Political History of Central Europe in the 20th Century EUP411
EUP420 Crisis Management Operations EUP420
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS012 Evropská studia: akademické psaní EVS012
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS146 Justice a vnitřní věci v EU EVS146
EVS154 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS154
EVS181 The Domestic Politics of European Integration EVS181
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS420 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS420
EVS435 Měnově integrační koncepty v EU EVS435
EVS443 Evropská studia: akademické psaní EVS443
EVS445 Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace EVS445
EVS446 Comparative Public Administration EVS446
EVS447 Dynamics of European Integration EVS447
EVS804 Instituce EU EVS804
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) FSS920
GEN131 Praxe 2 GEN131
GEN147 Introduction to Critical Social & Cultural Analysis GEN147
HEN555 Sociologie venkova a krajiny HEN555
HEN616 Základní texty environmentalistiky HEN616
HMV404 Geopolitika HMV404
HMV405 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje HMV405
HMV418 Ekonomika obrany a bezpečnosti HMV418
HMV425 Mezinárodní finanční instituce HMV425
MEB411 Energetická bezpečnost USA MEB411
MEB412 Technicko-ekonomické aspekty energetiky II MEB412
MEB413 Firemní praxe II. – energetická bezpečnost MEB413
MEB422 Stáž MEB422
MEB424 Designing Social Research MEB424
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors MVZ117
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ156 Analýza zahraniční politiky MVZ156
MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia MVZ210
MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému MVZ211
MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika MVZ216
MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika MVZ227
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ418 Deutschlands Außen - und Sicherheitspolitik MVZ418
MVZ479 Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space MVZ479
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL102 Systémy politických stran POL102
POL103 Dějiny politických idejí POL103
POL104 Úvod do politologie POL104
POL116 Moderní politické dějiny POL116
POL144 Politický systém ČR POL144
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL231 Debatování POL231
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL287 Koncepty v politické filosofii POL287
POL291 Křesťanství a politika POL291
POL292 Management veřejné sféry POL292
POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách POL294
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL297 Základy politické modernity POL297
POL331 Národnostní menšiny ve střední a východní Evropě POL331
POL333 Populism and political parties POL333
POL337 Demokratizace v praxi POL337
POL339 American Political Institutions POL339
POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) POL340
POL341 Vybrané kapitoly politické antropologie POL341
POL347 Hlavy státu v Evropě POL347
POL349 Czech Election 2013 POL349
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL463 Diplomový seminář POL463
POL482 Political Systems of the Balkan POL482
POL485 Volební systémy a volby POL485
POL492 The History of US Presidential Elections POL492
POL501 Nedemokratické režimy POL501
POL502 Teorie demokratizace POL502
POL503 Občanská společnost a politický protest POL503
POL504 Politické postoje a veřejné mínění POL504
POL505 Marketing politických kampaní POL505
POL550 Praktické politické public relations POL550
POL555 Teorie a koncepty politické komunikace POL555
POL559 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POL559
POL566 Opoziční smlouva: kontext, aktéři a důsledky pro českou politiku POL566
POL571 American Political Institutions POL571
POL572 Základy kvantitativního přístupu v sociálních vědách POL572
POL575 Politické sdělení: analytická dílna POL575
POL583 Designing a Constitution POL583
POL706 Teorie demokracie POL706
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY405 Psychologické teorie PSY405
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY494P121 Love and sexuality on the internet: Empirical research and theoretical explanations PSY494P121
PSY494P124 Contemporary Issues on Bullying PSY494P124
PSY522 Psychologické poradenství pro děti se zdravotním postižením PSY522
PSY528 Developmental Cognitive Neuroscience PSY528
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SOCs301 Teoretická sociologie SOCs301
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOCs303 Oborová sociologie II SOCs303
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC241 Seminář k bakalářské práci SOC241
SOC241a Projekt k bakalářské práci SOC241a
SOC254 Chapters in Cultural Sociology SOC254
SOC262 Lokální správa a marketing měst (problémy 21.století) SOC262
SOC263 Města v Evropě, města ve světě SOC263
SOC270 Sociology of Mass Culture SOC270
SOC405 Občanská společnost a veřejná sféra SOC405
SOC535a Projekt k diplomové práci SOC535a
SOC560 Sociologický výzkum SOC560
SOC561 Lineární regrese a příbuzné metody SOC561
SOC567 Narratives, Icons, Identities SOC567
SOC576 Cultural Aspects of Migration, Urbanity and Gender SOC576
SOC576E Cultural Aspects of Migration, Urbanity and Gender SOC576E
SOC580 Morality and Public Sphere SOC580
SOC580E Cultural Sociology: Morality and Public Sphere SOC580E
SOC591 Sociologický výzkum: analýza kvantitativních dat SOC591
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC755 General Sociology SOC755
SOC756 Research Methodology SOC756
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC789 Post Post-Modernity:21st Century Social Issues in Debate SOC789
SOC911 Texty z obecné sociologie SOC911
SOC984 Research Methodology SOC984
SPP001 Teorie sociální politiky 2 SPP001
SPP003 Evaluace 1 SPP003
SPP006 Teorie sociální politiky 1 SPP006
SPP007 Evaluace 2 SPP007
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP132 Statistika SPP132
SPP140 Posouzení životní situace klienta SPP140
SPP405 Evaluační výzkum SPP405
SPP436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP436
SPP505 Menšiny v ČR a ve střední Evropě SPP505
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPP708
SPP713 Sociální deviace pro SPSP SPP713
SPP723 Aplikace psychologie pro SPSP SPP723
SPP724 Statistika SPP724
SPP801 Teorie řízení a management SPP801
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPP818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP818
SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPR116
SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPR117
SPR128 Základy psychologie pro SPR SPR128
SPR140 Posouzení životní situace klienta SPR140
SPR157 Theories and Methods of Social Work SPR157
SPR204 Politika sociálních služeb SPR204
SPR405 Evaluační výzkum SPR405
SPR407 Reflexivita v sociální práci SPR407
SPR463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové SPR463
SPR501 Teorie pracovního trhu SPR501
SPR505 Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě SPR505
SPR600 Field-work and Supervision SPR600
SPR702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPR702
SPR703 Teorie a metody sociální práce SPR703
SPR708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPR708
SPR717 Základy psychologie pro sociální práci SPR717
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR723 Aplikace psychologie pro SPR SPR723
SPR724 Statistika SPR724
SPR812 Projektování institucí sociální práce SPR812
SPR814 Sociální práce s mládeží SPR814
SPR815 Metody v sociální práci - makro SPR815
VPL132 Statistika VPL132
VPL149 Základy teorie organizace a řízení VPL149
VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu VPL160
VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL161
VPL405 Evaluační výzkum VPL405
VPL419 Současné problémy sociální politiky VPL419
VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL436
VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL462
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku VPL465
VPL501 Teorie pracovního trhu VPL501
VPL505 Menšiny v ČR a ve střední Evropě VPL505
VPL801 Teorie organizace a řízení VPL801
VPL812 Projektování institucí sociální práce VPL812
VPL815 Metody v sociální práci - makro VPL815
VPL817 Současné problémy sociální politiky VPL817
VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL818
ZURs204 Teorie médií (MED) ZURs204
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií ZUR104
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR110
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií ZUR135
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR212 Proměny protektorátní žurnalistiky ZUR212
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR273 Základy digitální fotografie ZUR273
ZUR295 Tiskový mluvčí ZUR295
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR369 Audio žurnalistika ZUR369
ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu ZUR387
ZUR390 Počítačové hry v kontextu psychologie ZUR390
ZUR393b Self and Identity in Media activities ZUR393b
ZUR394a Tvorba akademického textu I. ZUR394a
ZUR394b Tvorba akademického textu II. ZUR394b
ZUR396 Sociální skupiny na internetu ZUR396
ZUR401 Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza) ZUR401
ZUR410 TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR410
ZUR427 Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace ZUR427
ZUR523 Proměny protektorátní žurnalistiky ZUR523
ZUR535 Kapitoly z dějin světových médií I. ZUR535
ZUR554a Komunikační strategie ČR o EU ZUR554a
ZUR571 Tvorba audiovizuálního digitálního díla ZUR571
ZUR580 Dokumentární a publicistická tvorba I. ZUR580
ZUR583 Kvalitativní metody výzkumu médií ZUR583
ZUR584 Theory and Methods of Genre Analysis ZUR584
ZUR585 Estetická analýza mediálních obrazů ZUR585
ZUR589h Self and Identity in Media activities ZUR589h
ZUR594a Tvorba akademického textu I. ZUR594a
ZUR594b Tvorba akademického textu II. ZUR594b
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
ZUR730 Žurnalistika ZUR730
ZUR731 Úvod do komunikačních a mediálních studií ZUR731
ZUR732 Úvod do sociologie žurnalistiky ZUR732
ZUR733 Odborný text ZUR733
ZUR736 Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR736
ZUR737 Odborný seminář (žurnalistika) ZUR737
ZUR737b Odborný seminář II (rozhlasová žurnalistika) ZUR737b
ZUR737d Odborný seminář IV (nové trendy v médiích) ZUR737d
ZUR738 Rozhlasová žurnalistika ZUR738
ZUR739 Fotožurnalistika ZUR739
ZUR744 On-line a multimediální žurnalistika ZUR744
ZUR745 Žurnalistická etika ZUR745
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.