Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2014 podzim2014
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny vojenství a bezpečnosti BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity BSS164
BSS166 Kriminální politika a kriminologie BSS166
BSS169 Etnické konflikty I. BSS169
BSS178 Česká republika a transformační spolupráce BSS178
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
BSS454 Kolektivní násilí BSS454
BSS457 Regional Security Analysis: Case Study Caucasus BSS457
BSS460 Propaganda BSS460
BSS468 Vyspělé technologie a bezpečnost BSS468
CZVMVZ002 Nation Branding - komunikace v mezinárodních vztazích a politice CZVMVZ002
CZVPOL101 Letní škola "Efekty volebních kampaní" CZVPOL101
EGO401 Introduction to Governance and Multilevel Politics EGO401
EGO402 EU Law and European System of Human Rights Protection EGO402
EGO403 International and Transnational Organizations and European Politics EGO403
EGO421 European Union in European Politics since 1989 EGO421
EGO422 Making of Europe (European System of States since 1648) EGO422
EGO425 The European dimension of local policymaking EGO425
ENS103 Základy ekologie ENS103
ENS115 Dějiny filozofie pro environmentalisty ENS115
ENS122 Práce s odborným textem ENS122
ENS214 Nevládní neziskové organizace ENS214
ENS230 Tvorba environmentálního podnikatelského záměru ENS230
ENS235 Podniková ekonomika ENS235
ENS239 Fundraising ENS239
ENS249 Permakultura ENS249
ENS254 Dotační politiky EU ENS254
ENS255 Finanční řízení podniku ENS255
ENS258 Personální management ve státní správě a samosprávě ENS258
ENS260 Projektový management v NNO ENS260
ENS263 Praxe v NNO 1-4 ENS263
ENS267 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty ENS ENS267
ENS274 Socially Sustainable Degrowth ENS274
ENS275 Environmentální interpretace ENS275
ENS276 Právo pro environmentální podnikání ENS276
ENS277 Experiment v sociálních vědách ENS277
ESS401 Social Science Methodology ESS401
ESS403 Exploring Energy Security: An Introduction ESS403
ESS412 Academics Skills Review ESS412
ESS421 Energy Commodities I. ESS421
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP411 Political History of Central Europe in the 20th Century EUP411
EUP424 NATO History EUP424
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS012 Evropská studia: akademické psaní EVS012
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS154 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS154
EVS173 Příprava na zaměstnání ve strukturách EU EVS173
EVS177 Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách EVS177
EVS185 Public Opinion in the EU EVS185
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS420 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS420
EVS429 Mezivládní Unie EVS429
EVS435 Měnově integrační koncepty v EU EVS435
EVS441 Judicializace mezinárodní politiky EVS441
EVS443 Evropská studia: akademické psaní EVS443
EVS445 Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace EVS445
EVS453 Policy-making in times of economic crisis EVS453
EVS804 Instituce EU EVS804
FSS110 Zahraniční výjezd FSS110
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) FSS920
HEN427 Blok expertů IV HEN427
HEN444 Ekonomie a životní prostředí I HEN444
HEN445 Ekonomie a životní prostředí II HEN445
HEN446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice HEN446
HEN447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice HEN447
HEN555 Sociologie venkova a krajiny HEN555
HEN572 Facilitation of Environmental Communication Processes HEN572
HEN616 Základní texty environmentalistiky HEN616
HEN620 Práce s informačními zdroji pro magisterské studenty ENS HEN620
HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí HEN627
HEN637 Environmentální programy HEN637
HEN640 Human-Earth Systems Interactions HEN640
HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů HMV401
HMV404 Geopolitika HMV404
HMV405 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje HMV405
HMV425 Mezinárodní finanční instituce HMV425
HMV426 Designed to Fail: What's Wrong With the Euro? HMV426
MEB411 Energetická bezpečnost USA MEB411
MEB412 Technicko-ekonomické aspekty energetiky II MEB412
MEB422 Stáž MEB422
MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors MVZ117
MVZ118 Izrael a Palestina MVZ118
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ208 Ethnic Conflicts in South Caucasus MVZ208
MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika MVZ216
MVZ235 Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola MVZ235
MVZ237 American Political System MVZ237
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZ404
MVZ418 Deutschlands Außen - und Sicherheitspolitik MVZ418
MVZ479 Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space MVZ479
MVZ481 Technology and International Relations MVZ481
MVZ484 Global Terrorism MVZ484
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL013 Teorie politických režimů POL013
POL023 Soudobý politologický výzkum bezpečnosti POL023
POL102 Systémy politických stran POL102
POL103 Dějiny politických idejí POL103
POL104 Úvod do politologie POL104
POL116 Moderní politické dějiny POL116
POL144 Politický systém ČR POL144
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci POL147
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL231 Debatování POL231
POL256 Základy politického marketingu POL256
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL291 Křesťanství a politika POL291
POL292 Management veřejné sféry POL292
POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách POL294
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL333 Populism and political parties POL333
POL337 Demokratizace v praxi POL337
POL339 American Political Institutions POL339
POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) POL340
POL347 Hlavy státu v Evropě POL347
POL352 Mýty a fakta voleb POL352
POL353 Česká ústavněprávní interpretace POL353
POL355 Security, Loyalty and Liberty in America POL355
POL356 Great Cases that Shaped The Constitution of The United States POL356
POL401 Komparatistika POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL463 Diplomový seminář POL463
POL485 Volební studia POL485
POL501 Nedemokratické režimy POL501
POL502 Teorie demokratizace POL502
POL503 Občanská společnost a politický protest POL503
POL504 Politické postoje a veřejné mínění POL504
POL505 Teorie a koncepty politického marketingu POL505
POL550 Praktické politické public relations POL550
POL559 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POL559
POL571 American Political Institutions POL571
POL575 Politické sdělení: analytická dílna POL575
POL578 Pracovní stáž POL578
POL588 Politická reklama POL588
POL593 Kvantitativní přístupy v politologii POL593
POL594 Security, Loyalty and Liberty in America POL594
POL595 Great Cases that Shaped The Constitution of The United States POL595
POL596 Zrod české polistopadové politiky POL596
POL597 Jak komunikovat politiku: mediální trénink - workshop POL597
POL598 Volební kampaně: příprava strategie - workshop POL598
POL599 Nation Branding - komunikace v mezinárodních vztazích a politice POL599
POL706 Teorie demokracie POL706
PST400PZ Psychoterapeutická studia - přijímací zkouška PST400PZ
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii PSY253
PSY405 Psychologické teorie PSY405
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY494P121 Love and sexuality on the internet: Empirical research and theoretical explanations PSY494P121
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
PSY522 Psychologické poradenství pro děti se zdravotním postižením PSY522
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie SOC104
SOC105 Klasické sociologické teorie SOC105
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika SOC143
SOC151 Výběrová šetření v sociologii SOC151
SOC161 Historická sociologie SOC161
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC186 Výzkumná praxe SOC186
SOC190 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty sociologie SOC190
SOC241 Seminář k bakalářské práci SOC241
SOC241a Projekt k bakalářské práci SOC241a
SOC254 Chapters in Cultural Sociology SOC254
SOC259 Četba klasiků SOC259
SOC262 Lokální správa a marketing měst (problémy 21.století) SOC262
SOC263 Města v Evropě, města ve světě SOC263
SOC275 Atlas.ti - úvod do práce s programem SOC275
SOC276 Material Culture, Urban Space and Consumption SOC276
SOC310 Culture, Tradition, Heritage SOC310
SOC409 Sociálně stratifikační výzkum SOC409
SOC535 Seminář k diplomové práci SOC535
SOC535a Projekt k diplomové práci SOC535a
SOC537 Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN SOC537
SOC538a Projekt k diplomové práci se zaměřením na Urbánní studia SOC538a
SOC560 Sociologický výzkum SOC560
SOC564 Collective Memory SOC564
SOC564E Cultural identity and collective memory SOC564E
SOC566 Výzkum migrace a etnicity SOC566
SOC571 Introduction to Cultural Sociology SOC571
SOC571E Cultural Sociology: Introduction SOC571E
SOC574 Organizational Culture and Culture in Organizations SOC574
SOC574E Introduction to Organizational Culture SOC574E
SOC576 Cultural Aspects of Migration, Urbanity and Gender SOC576
SOC576E Summer School on Migration, Urbanity and Gender SOC576E
SOC579 Práce s informačními zdroji pro magisterské studenty sociologie SOC579
SOC580 Morality and Public Sphere SOC580
SOC580E Cultural Sociology: Morality and Public Sphere SOC580E
SOC585 Migration and Transnationalism SOC585
SOC585E Migrating people, migrating culture: optics, methods, and impacts SOC585E
SOC587 Antropologické teorie SOC587
SOC592 Sexualita a gender za komunismu SOC592
SOC593 Sociologie prostoru a architektury SOC593
SOC600 Antropologie, tělo a medicína SOC600
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC720 Sociální problémy ČR očima expertů SOC720
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC755 General Sociology SOC755
SOC756 Research Methodology SOC756
SOC756a Seminar to Research Methodology SOC756a
SOC771 Cultural Anthropology: Culture, Tradition, Heritage SOC771
SOC784 Independent Study SOC784
SOC785 Anthropology of Race and Ethnicity SOC785
SOC792 Social Stratification and Labour Market SOC792
SOC911 Texty z obecné sociologie SOC911
SOC913 Metodologický seminář SOC913
SOC920a Seminář k disertační práci I SOC920a
SPP003 Evaluace 1 SPP003
SPP101 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP101
SPP113 Odborná praxe a supervize I SPP113
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP132 Statistika SPP132
SPP134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí SPP134
SPP140 Posouzení životní situace klienta SPP140
SPP280 Metodologie závěrečné práce SPP280
SPP405 Evaluační výzkum SPP405
SPP408 Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace SPP408
SPP436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP436
SPP501 Teorie pracovního trhu SPP501
SPP513 Tvorba a implementace veřejných programů SPP513
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP712 Filosofie a etika v sociální práci SPP712
SPP724 Statistika SPP724
SPP798 Metodologie závěrečné práce SPP798
SPP801 Teorie řízení a management SPP801
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPR101 Úvod do sociální práce SPR101
SPR104 Základy práva SPR104
SPR113 Odborná praxe a supervize I SPR113
SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPR116
SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPR117
SPR134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí SPR134
SPR140 Posouzení životní situace klienta SPR140
SPR141 Práce s případem v praxi sociální práce SPR141
SPR149 Využití filmu v sociální práci SPR149
SPR204 Politika sociálních služeb SPR204
SPR218 Nestátní neziskový sektor SPR218
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR405 Evaluační výzkum SPR405
SPR407 Reflexivita v sociální práci SPR407
SPR408 Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace SPR408
SPR440 Sociální práce s rodinami a dětmi SPR440
SPR463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové SPR463
SPR473 Vedení týmů a jednotlivců SPR473
SPR474 Působení na sociální prostředí klienta SPR474
SPR475 Základy výzkumu - kvalitativní strategie SPR475
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPR702
SPR703 Teorie a metody sociální práce SPR703
SPR707 Základy práva SPR707
SPR708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPR708
SPR712 Filosofie a etika v sociální práci SPR712
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR723 Aplikace psychologie pro SPR SPR723
SPR724 Statistika SPR724
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR814 Sociální práce s mládeží SPR814
SPR815 Metody v sociální práci - makro SPR815
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VPL132 Statistika VPL132
VPL149 Základy teorie organizace a řízení VPL149
VPL150 Základy veřejné politiky VPL150
VPL154 Sebeřízení a time management VPL154
VPL155 European Union Public Policy VPL155
VPL157 Demografie VPL157
VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu VPL160
VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL161
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL405 Evaluační výzkum VPL405
VPL423 Personální analýza, strategie a plánování VPL423
VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL436
VPL461 Contemporary Social policy in EU VPL461
VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL462
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku VPL465
VPL466 Metody personální práce: kompetenční modely VPL466
VPL501 Teorie pracovního trhu VPL501
VPL503 Teorie sociálního státu VPL503
VPL513 Tvorba a implementace veřejných programů VPL513
VPL598 Metodologie diplomové práce VPL598
VPL801 Teorie organizace a řízení VPL801
VPL802 Personální analýza, strategie a plánování VPL802
VPL816 Programy socialniho rozvoje organizací VPL816
VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL818
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií ZUR104
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR110
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR163 Základy práce s informačními zdroji ZUR163
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR292 Reklama ZUR292
ZUR295 Tiskový mluvčí ZUR295
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR366 Grafika v multimédiích ZUR366
ZUR368 On-line žurnalistika ZUR368
ZUR369 Audio žurnalistika ZUR369
ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu ZUR387
ZUR390 Počítačové hry v kontextu psychologie ZUR390
ZUR393f Culture and Media ZUR393f
ZUR394 Tvorba akademického textu ZUR394
ZUR395 Informační technologie a komunikace ZUR395
ZUR396 Sociální skupiny na internetu ZUR396
ZUR401 Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza) ZUR401
ZUR410 TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR410
ZUR427 Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace ZUR427
ZUR441 Seminář k diplomové práci I ZUR441
ZUR443 Práce s informačními zdroji ZUR443
ZUR511 Umělecká kritika v tištěných médiích ZUR511
ZUR535 Kapitoly z dějin světových médií I. ZUR535
ZUR571 Tvorba audiovizuálního digitálního díla ZUR571
ZUR580 Dokumentární a publicistická tvorba I. ZUR580
ZUR583 Kvalitativní metody výzkumu médií ZUR583
ZUR585 Estetická analýza mediálních obrazů ZUR585
ZUR586 Teorie a praxe střihové skladby a její vývojové tendence ZUR586
ZUR589b Social Media ZUR589b
ZUR589g Urban Communication: Image, Space, and Media ZUR589g
ZUR594 Tvorba akademického textu ZUR594
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
ZUR730 Žurnalistika ZUR730
ZUR731 Úvod do komunikačních a mediálních studií ZUR731
ZUR733 Odborný text ZUR733
ZUR736 Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR736
ZUR737 Odborný seminář (žurnalistika) ZUR737
ZUR737b Odborný seminář II (rozhlasová žurnalistika) ZUR737b
ZUR737d Odborný seminář IV (nové trendy v médiích) ZUR737d
ZUR739 Fotožurnalistika ZUR739
ZUR742 Editorská praxe ZUR742
ZUR744 On-line a multimediální žurnalistika ZUR744
ZUR745 Žurnalistická etika ZUR745
ZUR784 Media relations ZUR784
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.