Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2015 podzim2015
Složky
BSS102 Dějiny vojenství a bezpečnosti BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS150 Terorismus BSS150
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity BSS164
BSS182 International nationalism BSS182
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia BSS406
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS460 Propaganda BSS460
EGO401 Introduction to Governance and Multilevel Politics EGO401
EGO402 EU Law and European System of Human Rights Protection EGO402
EGO403 International and Transnational Organizations and European Politics EGO403
EGO421 European Union in European Politics since 1989 EGO421
EGO422 Making of Europe (European System of States since 1648) EGO422
ENS275 Interpretace přírodního a kulturního dědictví ENS275
ESS403 Exploring Energy Security: An Introduction ESS403
ESS405 EU External Energy Policy ESS405
ESS412 Academics Skills Review ESS412
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP424 NATO History EUP424
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS012 Evropská studia: akademické psaní EVS012
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS134 Úvod do studia lidských práv EVS134
EVS412 Ústavní revize EU EVS412
EVS441 Judicializace mezinárodní politiky EVS441
EVS443 Evropská studia: akademické psaní EVS443
EVS459 Israel and the EU EVS459
HEN627 Ekopsychologie: Vztah k přírodě a životnímu prostředí HEN627
HMV404 Geopolitika HMV404
HMV425 Mezinárodní finanční instituce HMV425
HMV427 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy HMV427
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors MVZ117
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému MVZ211
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZ404
MVZ418 Německá zahraniční a bezpečnostní politika MVZ418
POL020 Disertační práce III. POL020
POL023 Soudobý politologický výzkum bezpečnosti POL023
POL102 Systémy politických stran POL102
POL116 Moderní politické dějiny POL116
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL402 Analýza české politiky POL402
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) PSY413
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
PSY522 Psychologické poradenství pro děti se zdravotním postižením PSY522
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC132 Sociologie rodiny SOC132
SOC282 Sociologie organizace SOC282
SOC560 Sociologický výzkum SOC560
SOC570 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze SOC570
SOC577 Population Change in Contemporary Europe SOC577
SOC591 Sociologický výzkum: analýza kvantitativních dat SOC591
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC756 Research Methodology SOC756
SOC756a Seminar to Research Methodology SOC756a
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP712 Filosofie a etika v sociální práci SPP712
SPP817 Současné problémy sociální politiky SPP817
SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPR116
SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPR117
SPR204 Politika sociálních služeb SPR204
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR405 Evaluační výzkum pro SPR SPR405
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPR702
SPR703 Teorie a metody sociální práce SPR703
SPR707 Základy práva SPR707
SPR712 Filosofie a etika v sociální práci SPR712
SPR717 Základy psychologie pro sociální práci SPR717
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR723 Aplikace psychologie pro SPR SPR723
SPR724 Statistika SPR724
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR811 Úvod do poskytování supervize SPR811
SPR814 Sociální práce s mládeží SPR814
SPR815 Metody v sociální práci - makro SPR815
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VPL132 Statistika VPL132
VPL149 Základy teorie organizace a řízení VPL149
VPL154 Sebeřízení a time management VPL154
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL419 Současné problémy sociální politiky VPL419
VPL468 Vícerozměrná analýza dat VPL468
VPL501 Teorie pracovního trhu VPL501
VPL598 Metodologie diplomové práce VPL598
VPL801 Teorie organizace a řízení VPL801
VPL817 Současné problémy sociální politiky VPL817
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR317 Blok expertů (téma A) - Krizová komunikace v PR ZUR317
ZUR394 Tvorba akademického textu ZUR394
ZUR583 Kvalitativní metody výzkumu médií ZUR583
ZUR594 Tvorba akademického textu ZUR594
ZUR604 Conference Skills ZUR604
ZUR730 Žurnalistika ZUR730
ZUR737 Odborný seminář (žurnalistika) ZUR737
ZUR744 On-line a multimediální žurnalistika ZUR744
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.