Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2019 podzim2019
Složky
ADAPT_B2 Adaptivní test B2 ADAPT_B2
BSSb1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSSb1101
BSSb1150 Terorismus BSSb1150
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS150 Terorismus BSS150
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS450 Militantní demokracie BSS450
CDS447 Dilemmas of Counterterrorism CDS447
CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní CJVA101
CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti CJVA102
CJVA104 Akademická angličtina CJVA104
CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci CJVA153
CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) CJVA154
CJVA302 Current political events in English speaking countries CJVA302
CJVA400 Preparation for Master's Studies Academic English CJVA400
CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills CJVA401
CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills CJVA402
CJVF001 French for Beginners I CJVF001
CJVF002 French for Beginners II CJVF002
CJVF101 Francouzština pro sociální studia I CJVF101
CJVF102 Francouzština pro sociální studia II CJVF102
CJVF302 L'actualité politique en France CJVF302
CJVF401 Francouzština pro sociální studia I CJVF401
CJVF402 Francouzština pro sociální studia II CJVF402
CJVN101 Němčina pro sociální studia I CJVN101
CJVN102 Němčina pro sociální studia II CJVN102
CJVN302 Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern CJVN302
CJVN401 Němčina pro sociální studia I CJVN401
CJVN402 Němčina pro sociální studia II CJVN402
CJVR101 Ruština pro sociální studia I CJVR101
CJVR102 Ruština pro sociální studia II CJVR102
CJVR401 Ruština pro sociální studia I CJVR401
CJVR402 Ruština pro sociální studia II CJVR402
CJVS001 Spanish for Beginners I CJVS001
CJVS101 Španělština pro sociální studia I CJVS101
CJVS102 Španělština pro sociální studia II CJVS102
CJVS302 Debates sobre la actualidad del mundo hispano CJVS302
CJVS401 Španělština pro sociální studia I CJVS401
CJVTER Terminology of European institutions CJVTER
D_AJ_1 Anglický jazyk 1 D_AJ_1
D_AJ_2 Anglický jazyk 2 D_AJ_2
D_FJ Francouzský jazyk D_FJ
D_NJ Německý jazyk D_NJ
D_RJ Ruský jazyk D_RJ
D_SpJ Španělský jazyk D_SpJ
EGO403 International and Transnational Organizations and European Politics EGO403
ENS247 Uvedení do biologie ENS247
ESSn4003 Exploring Energy Security: An Introduction ESSn4003
ESS403 Exploring Energy Security: An Introduction ESS403
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP424 NATO History EUP424
EVSb2026 Evropská unie - základní fakta a milníky EVSb2026
EVS103 Rozšiřování EU EVS103
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS412 Ústavní revize EU EVS412
FSSd0902 Německý jazyk pro doktorské studium FSSd0902
FSSd0903 Ruský jazyk pro doktorské studium FSSd0903
FSSd0904 Španělský jazyk pro doktorské studium FSSd0904
FSSd0905 Francouzský jazyk pro doktorské studium FSSd0905
FSSn4500 Digital Culture/Clutter: Life and Death on the Net FSSn4500
HMV425 Mezinárodní finanční instituce HMV425
HMV427 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy HMV427
IRE102 History of International Relations and World Politics IRE102
IRE113 Economic dimension of international relations: an introduction IRE113
IRE201 Arctic Geopolitics IRE201
IRE220 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy IRE220
MEBn5036 Energy in International Law MEBn5036
MEB436 Energy in International Law MEB436
MVZb2041 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZb2041
MVZb2090 US Foreign Policy MVZb2090
MVZn4006 Geopolitika: teorie a reálie MVZn4006
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZ404
POLb1002 Moderní politické dějiny POLb1002
POLn4000 Analýza české politiky POLn4000
POL116 Moderní politické dějiny POL116
PSYb2530 Rozhovor a pozorování v psychologii PSYb2530
PUPn4581 Conceptualisation of the thesis PUPn4581
SOCb1008 Statistická analýza dat SOCb1008
SOCb2143 Sociologie bydlení SOCb2143
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC437 Sociologická jurisprudence SOC437
SOC571 Introduction to Cultural Sociology SOC571
SOC585 Migration, Transnationalism and the City SOC585
SOC600 Antropologie, tělo a biotechnologie SOC600
SOC662 Sociologický výzkum: analýza kvantitativních dat SOC662
SPPd0003 Evaluace 1 SPPd0003
SPPd0007 Evaluace 2 SPPd0007
SPRb1113 Odborná praxe a supervize I SPRb1113
SPRb1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti SPRb1123
SPRb1128 Základy psychologie pro SPR SPRb1128
SPRb1207 Sociální problematika menšin SPRb1207
SPRb1280 Metodologie závěrečné práce SPRb1280
SPRb7717 Základy psychologie pro sociální práci SPRb7717
SPRb7798 Metodologie závěrečné práce SPRb7798
SPRn4405 Evaluační výzkum pro SPR SPRn4405
SPRn4407 Reflexivita v sociální práci SPRn4407
SPRn4463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové SPRn4463
SPRn4473 Vedení týmů a jednotlivců SPRn4473
SPRn4481 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti SPRn4481
SPRn4505 Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě SPRn4505
SPRn4598 Metodologie závěrečné práce SPRn4598
SPRn8898 Metodologie diplomové práce SPRn8898
SPR113 Odborná praxe a supervize I SPR113
SPR128 Základy psychologie pro SPR SPR128
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR405 Evaluační výzkum pro SPR SPR405
SPR407 Reflexivita v sociální práci SPR407
SPR473 Vedení týmů a jednotlivců SPR473
SPR505 Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě SPR505
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598