Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2020 podzim2020
Složky
BSSb1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSSb1101
BSSb1150 Terorismus BSSb1150
BSSb1190 Politický extremismus a radikalismus BSSb1190
BSSn4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia BSSn4406
BSSn4407 Bezpečnostní praxe BSSn4407
BSSn4450 Militantní demokracie BSSn4450
BSSn4465 Politická korupce BSSn4465
BSSn4476 Analýza otevřených zdrojů BSSn4476
BSS406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia BSS406
CDSn4104 Hybrid Warfare CDSn4104
CDSn4106 Dilemmas of Counterterrorism CDSn4106
CJVA104 Akademická angličtina CJVA104
CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills CJVA401
CJVN401 Němčina pro sociální studia I CJVN401
CJVR101 Ruština pro sociální studia I CJVR101
CJVR102 Ruština pro sociální studia II CJVR102
CJVR401 Ruština pro sociální studia I CJVR401
CJVS001 Spanish for Beginners I CJVS001
CJVS002 Spanish for Beginners II CJVS002
CJVS101 Španělština pro sociální studia I CJVS101
CJVS102 Španělština pro sociální studia II CJVS102
CJVS302 Debates sobre la actualidad del mundo hispano CJVS302
CSOn4002 Introduction to Cultural Sociology CSOn4002
CSOn4005 Contemporary Cultural Sociology CSOn4005
ENSb1114 Úvod do studia environmentalistiky ENSb1114
ENSb1122 Práce s odborným textem ENSb1122
ENSb1281 Environmentální publicistika ENSb1281
ENSb1296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města ENSb1296
ENSn4448 Práce s odborným textem ENSn4448
ESOn4006 Social Stratification and Labour Market ESOn4006
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP403 International Relations EUP403
EVSn5035 Monetary integration in the EU EVSn5035
IREb1002 History of International Relations and World Politics IREb1002
IREb1013 Economic dimension of international relations: an introduction IREb1013
IREb2001 Arctic Geopolitics IREb2001
IREb2020 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy IREb2020
IREb2026 Current developments in the Caspian Region IREb2026
IREn5001 European security architecture IREn5001
IREn5006 German foreign policy IREn5006
IRE102 History of International Relations and World Politics IRE102
MEBn5035 Introduction to Economics MEBn5035
MEBn5036 Energy in International Law MEBn5036
MVZb1001 Úvod do mezinárodních vztahů MVZb1001
MVZb2014 Tajemný půvab diplomacie MVZb2014
MVZb2034 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa MVZb2034
MVZn4001 Mezinárodní politická ekonomie MVZn4001
MVZn4002 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZn4002
MVZn4006 Geopolitika: teorie a reálie MVZn4006
MVZn4007 Mezinárodní instituce MVZn4007
MVZn4201 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy MVZn4201
MVZn4204 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje MVZn4204
MVZn4207 Mezinárodní instituce (HMV) MVZn4207
MVZn4500 Diplomový seminář I. MVZn4500
MVZn5039 Britské impérium 1763-1997 MVZn5039
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ101
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
POLb1138 Veřejné zakázky a korupční rizika POLb1138
POLd0206 Bezpečnostní praxe POLd0206
POLn4052 Zrod české polistopadové politiky POLn4052
POLn4053 Politická korupce POLn4053
PSYb1020 Psychologie osobnosti PSYb1020
PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu PSYb1120
PSYb1121 Základy psychologického výzkumu PSYb1121
PSYb1130 Fyziologie člověka PSYb1130
PSYb2530 Rozhovor a pozorování v psychologii PSYb2530
PSYn4040 Psychoterapie v klinické praxi PSYn4040
PSYn4050 Psychologické teorie PSYn4050
PSYn4060 Psychoterapie PSYn4060
PSYn4370 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky PSYn4370
PSYn4500 Psychopatologie PSYn4500
PSYn4600 Praktikum školní psychologie PSYn4600
PSYn5340 Etika v práci psychologa PSYn5340
PSYn5350 Diplomový projekt PSYn5350
SOCb2503 Social Responsibility: business, research and innovation SOCb2503
SOCn4007 Sociologický výzkum: design výzkumu SOCn4007
SOCn5015 Design výzkumu SOCn5015
SPRb1113 Odborná praxe a supervize I SPRb1113
SPRb1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPRb1116
SPRb1140 Posouzení životní situace klienta SPRb1140
SPRb1207 Sociální problematika menšin SPRb1207
SPRn4407 Reflexivita v sociální práci SPRn4407
SPRn4474 Působení na sociální prostředí klienta SPRn4474
SPRn8814 Sociální práce s mládeží SPRn8814
SPRn8824 Působení na sociální prostředí klienta SPRn8824
SPRn8828 Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě SPRn8828
VPLb1157 Demografie VPLb1157
VPLn4513 Tvorba a implementace veřejných politik VPLn4513
VPLn8821 Tvorba a implementace veřejné politiky VPLn8821
ZURb1101 Žurnalistika ZURb1101