Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2019 jaro2019
Složky
Bi5595 Základy toxikologie pro přírodovědce Bi5595
Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky Bi6661
C1600 Základní praktikum z chemie C1600
C2021 Organická chemie I C2021
C2062 Anorganická chemie II C2062
C2070 Anorganická chemie II - seminář C2070
C3120 Analytická chemie - praktikum C3120
C3150 Základy fyzikální chemie - seminář C3150
C6005 Projekty a bakalářské práce v oboru Chemie C6005