Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2021 jaro2021
Složky
Bi0260 Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura Bi0260
Bi1110 Biologie živočišné buňky Bi1110
Bi2000 Fylogeneze a diverzita živočichů Bi2000
Bi2020 Vědecká práce v buněčné biologii Bi2020
Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii Bi2021
Bi2302 Zoologická mikrotechnika Bi2302
Bi4010 Základy molekulární biologie Bi4010
Bi4091c Praktikum z obecné mikrobiologie Bi4091c
Bi4280 Speciální histologie živočichů Bi4280
Bi6140c Embryologie - cvičení Bi6140c
Bi6270 Cytogenetika a cytogenomika Bi6270
Bi6336 Biologie zárodečných buněk Bi6336
Bi6460 Antropologie novověku Bi6460
Bi6726 Fyziologie působení farmak a toxických látek Bi6726
Bi7491 Regresní modelování Bi7491
Bi7527 Analýza dat v R Bi7527
Bi7528 Analýza genomických a proteomických dat Bi7528
Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie Bi8120
Bi8352 Metody antropologie II Bi8352
Bi8690 Pohřební ritus Bi8690
Bi8920 Pokročilé mikroskopické metody Bi8920
Bi9910 Molekulární a buněčná biologie nádorů Bi9910
C1800 Chemie pro fyzikální obory C1800
C2022 Organická chemie I - seminář C2022
C2200 Chemická syntéza - praktikum C2200
C3420 Fyzikální chemie C3420
C3430 Fyzikální chemie - seminář C3430
C4220 Biochemie - laboratorní cvičení C4220
C5230 Analytická chemie C5230
C6005 Projekty a bakalářské práce C6005
C6310 Symetrie molekul a krystalů C6310
C6750 Materiálová chemie kovů C6750
C6800 Multinukleární NMR spektroskopie C6800
C7740 Organokovové sloučeniny C7740
C8885 Supramolekulární chemie C8885
E0300 Metabolické a proteinové biomarkery E0300
F1140 Úvod do fyziky F1140
F1141 Úvod do fyziky, seminář F1141
F2120 Fyzika F2120
F4290 Biofyzikální praktikum F4290
F8380 Základy molekulového modelování a bioinformatiky F8380