Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2009 podzim2009
Složky
Bi1700 Buněčná biologie Bi1700
Bi6170 Genetika II Bi6170
Bi7090 Molekulární biologie eukaryot Bi7090
Bi7140 Molekulární biologie virů Bi7140
Bi7527 Analýza dat v R Bi7527
Bi7528 Analýza molekulárních dat v biologickém výzkumu a klinické praxi Bi7528
Bi7534 Environmentalistika pro přírodovědce Bi7534
Bi7980 Aplikovaná entomologie Bi7980
Bi9325 Molekulární genetika člověka Bi9325
Bi9950 Bioetika Bi9950
C1020 Obecná chemie C1020
C1080 Obecná chemie - laboratorní cvičení C1080
C1601 Základy obecné a anorganické chemie C1601
C1620 Základy obecné a anorganické chemie - cvičení C1620
C1635 Analytická chemie - laboratorní cvičení C1635
C3150 Základy fyzikální chemie - seminář C3150
C3480 Anorganická chemie - laboratorní cvičení C3480
C3600 Biochemie - laboratorní cvičení C3600
C3620 Biochemie - laboratorní cvičení C3620
C4660 Základy fyzikální chemie C4660
C5060 Metody chemického výzkumu I C5060
C5870 EPR spektroskopie C5870
C7666 Hranice chemických konceptů C7666
C8857 Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction C8857
C8995 Týmová práce, komunikace a řízení C8995
C9100 Biosenzory C9100
G9731 Nerostné suroviny Moravy a Slezska G9731
G9731k Nerostné suroviny Moravy a Slezska G9731k
JAC01 Angličtina pro chemiky I JAC01
JTEST Diagnostický test JTEST