Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2020 podzim2020
Složky
Bi1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie Bi1077
Bi1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie Bi1500
Bi2080c Histologie a organologie - cvičení Bi2080c
Bi3060 Obecná genetika Bi3060
Bi4061 Biogeografie pro zoology Bi4061
Bi5130 Základy práce s lidskou aDNA Bi5130
Bi5610 Využití informačních technologií v biologii Bi5610
Bi5710 Mikrobiologie Bi5710
Bi6140 Embryologie Bi6140
Bi6140c Embryologie - cvičení Bi6140c
Bi6832 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II Bi6832
Bi7030 Fyziologie bakterií Bi7030
Bi7253 Ekologie ptáků Bi7253
Bi8430 Školní biologické pokusy Bi8430
Bi8678 Aplikovaná analýza přežití Bi8678
Bi9325 Molekulární genetika člověka Bi9325
Bi9630 Masožravé rostliny Bi9630
Bi9901 Volné radikály ve fyziologii živočichů Bi9901
CZMUC Státní závěrečná magisterská zkouška z učitelství chemie pro střední školy CZMUC
C1100 Laboratorní technika C1100
C1635 Analytická chemie - praktikum C1635
C3100 Analytická chemie I C3100
C3110 Analytická chemie I - seminář C3110
C4040 Fyzikální chemie II - seminář C4040
C5350 Analytická chemie III C5350
C5440 Separační metody C5440
C8720 Didaktika chemie - seminář C8720
E0401 Advances in Environmental Health Sciences E0401
E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost E1020
E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení E3020
F3190 Praktikum z astronomie 1 F3190
F3380 Analytické metody v nanotechnologiích F3380
F9100 Nanověda F9100