Parametry odpovědníku

5 otázek
Neboduje se.
VíceMéně

Základní informace 
počet otázek:   5počet otázek:   5
čas: bez omezení čas: bez omezení 
Lze spustit
kdykoli
Prohlídka odpovědí
přístupná po zodpovězení
Vzhled a uspořádání testu
aktivní kontrola barevným pruhem
1 otázka na jedné stránce
Průchody
odpovědi lze měnitodpovědi lze měnit
odpovídat lze znovuodpovídat lze znovu

Organizační pokyny

Úlohy tohoto subtestu se primárně orientují na schopnost kritického posouzení a vyhodnocení předložených informací. Takové informace mohou představovat úryvky z vědeckých prací, výňatek ze zákona nebo řádů nějaké instituce, případně úryvek z novinového komentáře, apod. Uchazeč má pak za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit správnost uvedených závěrů.

V tomto ukázkovém testu jsou prezentovány pouze některé principy úloh, v ostrém testu se mohou objevit i jiné principy a typy úloh, které budou těmto více či méně podobné.

Nový odpovědník