Cykloturistika, nové způsoby navigace v terénu jsou moderní trendy aktivního pohybu v přírodě podpořené bezpečností provozu.

Učební text je určen nejen studentům prvních ročníků FSpS, ale i všem zájemcům o nové poznatky z turistiky a cykloturistiky, orientace v terénu a orientační hry v přírodě.

 
PaedDr. Jan Ondráček, Ph. D., a kol., FSpS MU Brno
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-elarningu na MU, Brno 2006