• 1.Jak fungují záznamy přednášek v IS?
  Na některých fakultách u některých předmětů jsou přednášky nahrávány videokamerou. Záznam je dále zpracován, umístěn na serveru pro poskytování videa video.muni.cz, a ve složce Učební materiály/Záznamy přednášek ve Studijních materiálech v IS se automaticky objeví aktivní odkaz umožňující záznam přehrát/stáhnout.

  Nově vzniklá složka Učební materiály/Záznamy přednášek je uzavřená, záznamy jsou nepřístupné. Ani přímo ze serveru video.muni.cz si divák záznamy nemůže stáhnout. Je na učiteli kurzu (nebo kterékoliv osobě mající přístup do Záznamníku učitele kurzu), aby rozhodl, komu složku otevře - nastavil přístupová práva. Zpravidla učitelé volí přístup

  • Kdokoliv v Internetu,
  • Kdokoliv přihlášený v IS, nebo
  • Studenti zapsaní v předmětu
 • 2.Chci se podívat na příklad záznamů přednášek
  Zkuste adresu

  https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2005/PV004/um/vi/

  Záznam je zpravidla dostupný ve více verzích (formátech) - klikněte vlevo na ikonku formátu, nebo klikněte na název záznamu a vyberte si.

 • 3.Jsem zaznamenávaný učitel, co se ode mne očekává?
  Jakmile bude zpřístupněn záznam první přednášky, vytvoří se vám ve Studijních materiálech kurzu zmíněná složka. Přijde vám o tom e-mail s postupem, jak obsah složky zpřístupnit - v zásadě je třeba ve Správci souborů kliknout na ikonu klíče vlevo od názvu složky, pak na 'Práva' a pak kliknutím v zelené části vybrat oprávnění, které chcete.

  O dalších přírustcích ve složce (dalších záznamech) se e-mail nezasílá, nastavená přístupová práva se automaticky přidělí i jim.

 • 4.Nejde mi přehrát soubor!
  Otázky pro technickou podporu projektu můžete směřovat na adresu support@video.muni.cz.

  Často pokládané dotazy jsou zodpovězeny zde.

 • 5.Vůbec nechci, aby v IS byly záznamy mých přednášek
  Složku ani položky v ní nelze běžným způsobem smazat, při blízké příležitosti se obsah opět vytvoří dle video.muni.cz. Pokud chcete složku odstranit, domluvte se s provozovateli služby na support@video.muni.cz.
 • 6.Mám další záznamy přednášek, mám je přidat do složky?
  Víte-li například, že vaši studenti nahrávají přednášku do zvukového formátu MP3, nebo obecně máte další vhodné záznamy - velké soubory, můžete je do složky přidat. V pozdější verzi aplikace budou tyto soubory přesunuty na video.muni.cz, které je pro přístup k rozsáhlým souborům vhodné. Pokud ve vašem předmětu složka neexistuje (neprobíhá organizované zaznamenávání přednášek), ukládejte záznamy prozatím do lib. složky v IS.
 • 7.Jsem učitel, chci se nechat zaznamenávat
  Poraďte se s fakultní podporou. Na většině fakult je realizovatelné zaznamenat alespoň jednorázovou (důležitou, vizuálně přínosnou, ...) přednášku, i např. využitím techniků z jiné fakulty. O tom, zda se na vaší fakultě uvažuje o rozsáhlejším zaznamenávání přednášek, se informujte u proděkana.
 • 8.Chci na záznam udělat odkaz jinde v ISu, zpravidla v Interaktivní osnově
  Používáte-li pro navigaci studentů v kurzu Interaktivní osnovu, můžete chtít záznamy přidat i do ní. Nejjednodušší je vložit do osnovy odkaz na složku Učební materiály/Záznamy přednášek, ve které už se student zorientuje.

  Můžete vytvořit odkaz i přímo na záznam konkrétní přednášky. Ve Správci souborů klikněte na ikonu klíče vlevo od názvu záznamu, zobrazí se podrobné informace vč. tzv. Adresy do Správce, kterou je vhodné pro odkaz použít.

 • 9.Moji známí mimo IS nemůžou soubor otevřít!
  Záznamy, i ty přístupné pro 'kohokoliv v Internetu' je nutno otvírat prostřednictvím IS. Přístupy odjinud video.muni.cz odmítne, protože nemůže zkontrolovat přístupová práva žadatele. Pokud chcete divákovi nepracujícímu v IS sdělit adresu, klikněte ve Správci souborů na ikonu klíče vlevo od názvu složky Záznamy přednášek. Zobrazí se vám mj. Adresa v ISu, např.

  https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2005/PV004/um/vi/

  Pokud je složka přístupná pro 'kohokoliv v Internetu', bude z Internetu fungovat odkaz

  https://is.muni.cz/el/1433/jaro2005/PV004/um/vi/

  tj. 'http' místo 'https' a bez 'auth'.

  Záznamy přednášek jsou součástí Studijních materiálů, tj. případný divák se k nim dostane i bez znalosti adresy tak, jako k jiným materiálům: například si v Katalogu předmětu vyhledá předmět a v informaci o předmětu klikne na 'Studijní materiály'.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.