• 1.Co jsou to Kruhy lidí?
  Kruh lidí je místo v IS MU, kde se může setkávat určitá skupina lidí, povídat si ve svém diskusním fóru, informovat ostatní o různých akcích na nástěnce kruhu a nebo sdílet např. fotografie ve společném úložišti Náš web.

  Jsou dva základní typy kruhů. Automaticky zakládané v systému (např. imatrikulační a promoční) a uživatelsky zakládané vlastní kruhy.

  Kruhy, které se vás týkají, najdete pod rozcestníkem Setkávání nebo Absolventská síť.

  Informační systém Setkávání

  nebo

  Informační systém Absolvent

 • 2.Imatrikulační kruhy
  Imatrikulační kruhy slouží studentům přijatým ve stejném roce na stejný obor, aby se mohli mezi sebou kontaktovat. Studenti bakalářského i magisterského stupně jsou do imatrikulačních kruhů řazeni automaticky po zápisu ke studiu.

  Tyto kruhy nemají žádného správce, ale žádost o členství v kruhu může schválit jakýkoli člen kruhu.

  Pro malé obory se imatrikulační kruhy automaticky nezakládají, ale studenti mají možnost přidat se do jiného kruhu, např. podobného oboru, nebo si mohou založit vlastní kruh individuálně.

 • 3.Promoční kruhy pro absolventy školy do roku 2008
  Tyto kruhy byly založeny pro absolventy do roku 2008. Každý absolvent školy se prostřednictvím Absolventské sítě může registrovat do IS MU a scházet se zde se spolužáky.

  Pokud ve vašem kruhu v záložce Členové kruhu

  Informační systém Absolventi (Kruhy) Název kruhu

  vidíte spolužáka, který má u sebe poznámku „naposledy v IS: zatím nikdy“ a znáte-li jeho e-mail, pozvěte jej do IS MU i do kruhu. Klikněte u něj na odkaz „pozvat sem e-mailem“, vyplňte jeho e-mail a odešlete pozvánku.

  Pokud je absolvent zařazen do jiného kruhu než jeho spolužáci, pak měl pravděpodobně promoci v jiném roce než oni. Může požádat o vstup do jejich kruhu. Na Osobní stránce některého spolužáka klikne na volbu „Kruhy“ a ve zobrazených promočních kruzích si vybere, ve kterém chce požádat o vstup, klikne na jeho název a poté na „Požádat o vstup do tohoto kruhu“. Osobní stránku spolužáka lze vyhledat pomocí

  Informační systém Lidé (Vyhledávání osob) hledání absolventů

  nebo

  Informační systém Absolvent (Lidé) Hledání: Absolventi
 • 4.Jaká je logika vytváření promočních kruhů na MU?
  Struktura studia na MU je složitá. Studium se řadí do programů a oborů, někdy i směrů, může být jednooborové či dvouoborové, odborné či učitelské apod. Kruhy vznikly:

  • pro desítky absolventů stejného oboru a roku promoce, kteří se zřejmě budou vnímat jako spolužáci,
  • pro jednotky absolventů příbuzných oborů, jimž výuka zpravidla probíhala společně,
  • pro absolventy malých oborů, hlavně starších ročníků - zde byly sloučeny kruhy z více let promoce, absolventy mohou pojit společné vzpomínky na výuku či vyučující,
  • absolventi nově akreditovaných oborů byli zařazeni do promočního kruhu dalšího roku k lidem, se kterými se mohli setkávat na katedře.

  Do některých promočních kruhů tak byli zařazeni „navíc“ i absolventi malých oborů či forem studia, kteří nemají vlastní kruh.

 • 5.Mohu si založit vlastní kruh jen pro lidi, se kterými se chci scházet?
  Ano, můžete. Vlastní kruh založíte v aplikaci:

  Informační systém Absolvent (Kruhy) Všechny Založit nový kruh

  Automaticky se stanete správcem kruhu, můžete přidávat další správce a rozhodujete, kdo vstoupí do vašeho kruhu jako člen.
  Nastavení práv pro vstup do kruhu v případě volby „studenti předmětu s kódem“, „studenti předmětu v období“ a „studenti semináře“ se vztahuje i na ty studenty, kteří již nemají studium, ve kterém měli předmět zapsaný, aktivní.

  Je-li do nějakého kruhu osoba „pozvána“, musí členství v kruhu nejprve přijmout kliknutím na „Ano, chci se stát členem“ v aplikaci

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu

  Členství v kruhu může člen zrušit volbou „Vystoupit z kruhu“, správce kruhu může zrušit členství jakémukoli členovi volbou „vyřadit“ v seznamu Členové kruhu.

 • 6.Co mi členství v kruhu nabízí?
  V kruhu jsou tyto možnosti:
  Členové kruhu
  Ze seznamu lze rychle odeslat členovi kruhu e-mail, napsat k této osobě Komentář, zobrazit její Osobní stránku, zobrazit Aktivitu této osoby či zjistit, kdy byla naposledy v IS MU. Nenajdete-li některého spolužáka v seznamu, pozvěte jej. Pokud dosud nebyl v IS MU, pošlete mu e-mail s pozvánkou přímo z této stránky.
  Diskuse
  Chcete-li relaxovat, povídat si s ostatními o zajímavých tématech, potřebujete-li poradit, nebo si chcete jen nezávazně popovídat, založte vlákno v diskusním fóru kruhu

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Diskuse Založit nové vlákno

  nebo přispějte již do existujícího vlákna.

  Náš web
  Máte-li například fotografie či videa ze společné akce, případně jiné soubory, které chcete zveřejnit pro ostatní členy kruhu, vložte je do webu vašeho kruhu

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Náš web

  a dle typu vkládaného souboru zvolte „Vložit fotky do nové galerie“, „Vložit videa do videogalerie“ nebo „Vložit soubor“.

  Nástěnka
  Chcete-li ostatní členy někam pozvat či jim něco nabídnout a chcete, aby si vaši výzvu/pozvánku určitě přečetli, zavěste příspěvek na Nástěnku.

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Nástěnka Vložit příspěvek na nástěnku

  Příspěvek se zobrazí na úvodní stránce kruhu, na nástěnce a informace o něm i v aktivitě kruhu.

  Aktivita

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Aktivita

  Zde se dozvíte, co bylo v kruhu provedeno za operace - nejnovější se zobrazují na úvodní stránce kruhu vpravo a úplně všechny najdete pod záložkou Aktivita. Získáte odtud informace o vstupu nových členů, přidání fotografií do webu kruhu, o novém příspěvku na nástěnce apod.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.