Žerotínovo nám. 9, Brno3. nadzemní podlaží330  • Mgr. Iva Zlatušková (OOÚ)