FF, Jaselská 18, budova J5. nadzemní podlažíJ.512  • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (ÚRelig)