Veveří 70, Brno245  • Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D. (KObchP)
  • prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (PrF)
  • doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (KObchP)
  • Mgr. Christian May (KObchP)
  • Mgr. Monika Příkazská, Ph.D. (KObchP)
  • JUDr. Michala Špačková, Ph.D. (KObchP)
  • JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (PrF)