Botanická 68a, Brno5. nadzemní podlažíC517  • prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. (KTP)