VFU, Palackého třída 1946/1, budova 443. nadzemní podlažíkancelář, 307  • doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (ÚChL)