Lipová 41a, Brno526  • Mgr. Jarmila Šveňhová, tel. 549497229 (KEk)