Kotlářská 2, BrnoPav.11, 1.p.02010  • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (ÚGP)