Veveří 70, Brno213  • JUDr. Jana Dudová, Ph.D., tel. 549493597 (PrF)
  • JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (PrF)
  • JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (PrF)