Žerotínovo nám. 9, Brno4. nadzemní podlaží414  • Mgr. Marta Valešová, MBA (MU)
  • Mgr. Marta Valešová, MBA (KvesKanc)
  • Mgr. Marta Valešová, MBA (RMU)