Žerotínovo nám. 9, Brno5. nadzemní podlaží586  • RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., tel. 549497718 (RMU)
  • RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., tel. 549491007 (OPR)