Veveří 70, Brno405  • Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (OddPrF)
  • Mgr. Kamila Novotná, tel. 549494320 (OddPrF)
  • PhDr. Eva Šrámková, tel. 549497692 (OddPrF)
  • Mgr. Daniela Veškrnová (OddPrF)