logo Výzkumná skupina Františka Foreta
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712001 BIOIN MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost