logo Výzkumná skupina Zbyňka Zdráhala
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712006 Prot MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci