logo Grantové oddělení
Sekce administrativy
14719010 OGK Adm Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníIng. Monika Hamanová, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci