logo Oddělení celoživotního vzdělávání
Studijní odbor
14991650 CZV StudO Rektorát MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěBc. Ing. Barbora Hašková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci