logo Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací
Odbor výzkumu
14991730 OddDS OdbV+V Rektorát MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Markéta Burešová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci