logo Oddělení komunikace
Odbor komunikace a vnějších vztahů
14994310 OddKom OKVV Rektorát MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Vladan Dokoupil

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci