logo Personální oddělení
Odbor pro personální řízení
14999220 PersOdd OPR Rektorát MU

vedoucí pracovištěMgr. Barbora Šolcová

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci