logo Oddělení ekonomických systémů
Ekonomický odbor
14999460 OddES EkonO Rektorát MU

vedoucí pracovištěMgr. Monika Velešíková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce