logo Filozofická fakulta Školící pracoviště - Psychologický ústav AV ČR
Akreditovaná školící pracoviště spolupracující při uskutečňování studijního programu
14219512 PU AV SkolPrac Filozofická fakulta MU