logo Filozofická fakulta Centrum podpory humanitních věd
Účelová zařízení
14219810 CARLA ÚZ Filozofická fakulta MU

vedoucí centraIng. Ivo Jurtík

Externí spolupracovníci