logo Správa budov
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
148280 SprBud SUKB Masarykova univerzita MU

vedoucí pracovištěMgr. Karel Homola

Zaměstnanci