logo Centrum zahraniční spolupráce
Masarykova univerzita
1497 CZS MU  MU

Publikační činnost

ředitelkaIng. Violeta Osouchová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci