logo Fakulta sportovních studií Oddělení vnějších vztahů
Děkanát
14519916 OVVz Děk Fakulta sportovních studií MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Iva Kašíková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce