logo Ekonomicko-správní fakulta Personální oddělení
Děkanát
14569912 PersO Děk Ekonomicko-správní fakulta MU

vedoucí odděleníIng. Eva Karkošková

Zaměstnanci