logo Studijní oddělení
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
148410 SSNSO Teiresiás Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Ilja Rajdová

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci