logo Oddělení vizuální komunikace
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
148450 SSNOVK Teiresiás Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Bc. Markéta MacDonald

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci