logo Právnická fakulta Personální a mzdové oddělení
Děkanát
14229912 PersO Děk Právnická fakulta MU

vedoucí odděleníIng. Dagmar Pipalová

Zaměstnanci