logo Právnická fakulta Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Děkanát
14229917 OVVPP Děk Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Ing. Jiří Jaroš

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci