Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

14211022 ÚGNN FF

Zaměstnanci

Profesoři


Mimořádní profesoři


Asistenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce