logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149622 OddPrF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Kateřina Chudová

Zaměstnanci