logo Právní oddělení
14870020 PrO Centrum pro transfer technologií MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. et Mgr. Matěj Búřil

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci