logo Právnická fakulta Katedra občanského práva
14221015 KObčP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci