logo Právnická fakulta Oddělení provozu a údržby budovy
Účelová zařízení
14229880 SprBud ÚZ Právnická fakulta MU

vedoucí pracovištěIng. Petr Klein

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci