logo Fakulta informatiky Sekretariát
Děkanát
14339911 Sekr Děk Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

vedoucí sekretariátuRNDr. Lenka Bartošková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci