logo Lékařská fakulta Klinika nemocí očních a optometrie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110124 OftKI FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost